Segmentatie

Kunnen uw klanten worden ingedeeld in verschillende groepen?

Vaak is het mogelijk klanten in te delen in groepen (segmenten). Deze groepen verschillen van elkaar wat betreft gedragingen, voorkeuren en wensen.
Datall segmenteert uw klantenbestand zodat u, aan de hand van klantprofielen, een idee krijgt van hoe bepaalde klantgroepen van elkaar verschillen.
Daarbij helpen deze profielen u ook om uw klanten beter te begrijpen. Daardoor kunt u meer dan voorheen op uw klanten inspelen. Uw onderneming zal beter in staat zijn het productaanbod en marketingstrategie af te stemmen op een bepaald klantsegment. Dit kan resulteren in een grotere klanttevredenheid en hogere omzetten.

 

Lees een Datall's blog over segmentatie:
Maar mijn gevoel zegt…: Mens versus Computer bij klantsegmentatie


Klik op Producten (boven in menu) voor de andere voorbeelden