Respons

Welke klanten reageren op uw marketingactie?

Een marketingactie is gericht op het veranderen van gedrag. U wilt bijvoorbeeld dat klanten uw product kopen. Maar welke (toekomstige) klanten reageren wel en welke niet op uw marketingcampagne? Is het mogelijk de respons van klanten vooraf te voorspellen?

Datall kan deze vragen voor u beantwoorden. Na analyse van bestaande klantgegevens uit uw database zijn wij in staat de respons van klanten op een marketingactie te voorspellen. Daarvoor maken wij gebruik van statistische modellen. Met behulp van deze modellen kunt u vooraf beter inschatten welke klanten wel/niet reageren op uw toekomstige campagne.

Vervolgens benadert u tijdens de marketingactie die klanten waarvan voorspeld wordt dat zij gaan reageren op uw campagne. Zodoende bent u in staat gerichter klanten te benaderen. Immers, het is niet meer nodig klanten te benaderen waarvan u vooraf weet dat zij niet of nauwelijks reageren op uw campagnes. Dit zal u kosten besparen omdat u zich niet meer hoeft te richten op klanten die niet reageren.

 

Lees eens Datall's blog over responsmodellen:
Minder=Meer!: De waarde van het voorspellen van klantgedrag

 

Klik op Producten (boven in menu) voor de andere voorbeelden