Productkeuze

Hoe kiezen klanten tussen producten?

Wat wilt een klant? Wat zijn belangrijke producteigenschappen voor een klant? Datall kan op deze vragen een antwoord geven. Door gebruik te maken van een statistisch keuzemodel is het namelijk mogelijk om keuzegedrag inzichtelijk te maken.

Het keuzemodel maakt ondermeer duidelijk welke producteigenschappen een klant belangrijk vindt. Tevens is het mogelijk om te kijken in hoeverre veranderingen aan een product (bijvoorbeeld verhoging of verlaging van prijs) resulteren in verschuiving van het marktaandeel. Ook het inzichtelijk maken van keuzegedrag bij de introductie van nieuwe producten behoort tot de mogelijkheden.

 

Klik op Producten (boven in menu) voor de andere voorbeelden