Datall is een eenmansbedrijf, opgericht in 2009 door dr.ing. Stefan Gelissen.

Stefan Gelissen heeft veel ervaring met data-analyse en wiskundig/statistisch modelleren. Daarnaast heeft hij uitgebreide kennis met betrekking tot menselijk beslisgedrag. Zo is hij auteur van "Assessment and resolution of difficult choices when deciding among alternatives" (Het meten en oplossen van moeilijke keuzes bij het kiezen tussen keuze-opties).


Verder heeft Stefan Gelissen onderzoekservaring opgedaan aan de Technische Universiteit Eindhoven en in de Verenigde Staten (Michigan State University).

Korte biografie van Stefan Gelissen (short biography)